ĮDOMU.LT - įdomiausios naujienos ir geriausi straipsniai

Įdomūs straipsniai apie kosmosą, gyvūnus, šalis ir pasaulį. Neįprasti faktai apie žmones, jų nutikimus ir atradimus.

5 svarbiausi ATR valdovai

Abiejų Tautų Respublika arba Žečpospolita – įdomi ir be galo unikali valstybė, Europos žemėlapyje egzistavusi net 226 metus. Ji apjungė dabartines Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Estijos ir net Moldovos bei Slovakijos teritorijas. XVI-XVIII amžių bėgyje, ji buvo viena iš didžiausių ir stipriausių valstybių Europoje. Galima teigti, kad unikali Abiejų Tautų Respublikos valdymo forma padėjo pamatą moderniosioms šių dienų demokratijoms ir rinkimams. Tačiau viso ko priešakyje, visad stovėdavo valdovas. Nuo to, koks jis diplomatas, karvedys ir lyderis, priklausė ir valstybės gyvenimas. ATR valdovų, per 226 gyvavimo metus, buvo visokių. Didingų, kaip Žygimantas Vaza, pamirštų, kaip Mykolas Kaributas Višniovieckis, kontraversiškų, kaip S.A.Poniatovskis bei tikrų netikėlių, visai nepadėjusių valstybei stiprėti, kaip Henrikas Valua. Tačiau, kurie iš jų buvo patys svarbiausi?

5. Žygimantas Vaza (1588-1632m.)
Ilgiausiai iš visų valdovų, net 44 metus (1/5 visos valstybės gyvavimo trukmės) respubliką valdė pirmasis Vazų dinastijos atstovas. Jis buvo tikrai iškili ir neeilinė asmenybė. Vazos buvo didikų giminė iš Švedijos. ATR valdovų rinkimuose galėjo dalyvauti visi, nepriklausomai nuo jų tautybės ar kilmės. Svarbu buvo gauti vietinių bajorų palaikymą. Būtent jį 1586-1588 metais ir gavo Vazų atstovai, kurie taip pat valdė ir Švedijos karalystę. XVI-XVII amžiuose dvejus sostus užimantis Žygimantas Vaza buvo bene stipriausias monarchas Europoje, tačiau vėliau, nuo Švedijos sosto jis buvo nušalintas ir pasitraukė į Lenkiją. Ne visi Vazos buvo šaunūs valdovai. Štai Žygimanto įpėdiniai Vladislovas ir Jonas Kazimieras Vazos įvėlė LDK ir Lenkiją į bereikšmius karus su Švedija dėl pastarosios sosto bei nustekeno valstybę ir nesugebėjo jos apginti nuo užsienio grėsmių. Juos į šį sąrašą įkelti būtų neteisinga. Tačiau Žygimantas – išskirtinis valdovas. Bene didžiausiu jo valdymo nuopelnu yra įvardinamas III LDK statuto priėmimas 1588 m. (nors jis buvo paruoštas dar 1586 metais, bet viena iš sąlygų, kurias, balsuodami už Žygimantą jam kėlė bajorai – visokeriopas statuto priėmimas). Būdamas ir Švedijos ir ATR valdovu, siekė sukurti personalinę uniją tarp Švedijos ir ATR (panašiai kokia vyravo Respublikoje tarp LDK ir Lenkijos), tačiau sulaukė didelio nepasitenkinimo iš švedų pusės, kur vėliau neteko sosto. Nors jo valdymo metu ATR karinė galia ir ekonomika pasiekė piką (prie LDK prijungtas Smolenskas, ATR kariuomenė užėmė Maskvą, prasidėjo lenkiškos kultūros aukso amžius) , paskutiniais valdymo metais pradėjo aiškėti ir bėdos, kurios nebuvo tvarkomos ir, vėliau, sužlugdė valstybę.

4. Stanislavas Augustas Poniatovskis (1764-1795)
Pats paskutinis ATR valdovas turi gana kontroversišką reputaciją. Ypač ji išsiskiria tarp lietuvių ir lenkų. Vis dėlto, daugelis istorijos mylėtojų ir profesionalių istorikų gali sutikti, kad ATR valdovas – S.A. Poniatovskis nebuvo labai karingas ar tvirtas diplomatas, tačiau jo valdymo laikotarpis yra labai svarbus tiek Lietuvai, tiek Lenkijai ir vėlesniai šių valstybių raidai. Rusijos carienės Jekaterinos II-osios meilužis ir jųdviejų vaiko tėvas, proteguojamas Rusų valdžios, buvo išrinktas į ATR sostą. Tuo metu beveik visi aukštesni ATR pareigūnai buvo netiesiogiai pavaldūs Rusijai, ATR veikė beveik kaip caro ir carienės marionetė. Pats Poniatovskis ilgą laiką mėtėsi tarp asmeninių ir respublikos interesų. Iš Augusto III-iojo jis perėmė visiškai merdinčią valstybę, kuri jam, rodos, pradžioje irgi per daug nerūpėjo. Pajutęs realią grėsmę ne tik netekti sosto, bet ir pamatyti kaip respublika išnyksta iš žemėlapio, karalius ėmėsi realių veiksmų gelbėti valstybę. Pirmoji konstitucija Europoje, Didysis ketverių metų seimas – tik dalis Poniatovskio nuopelnų. Jis buvo ir didžiulis menų bei kultūros globėjas, jo valdymo metais Vilniuje ir Lenkijos miestuose buvo itin sparčiai vystoma kultūra. Tačiau karalius pasirodė esąs visiškai bejėgis susidoroti su karinėmis ir diplomatinėmis grėsmėmis, kurios mažino Respublikos gyvavimo tikimybę. Tuo metu LDK ir Lenkijos teritorijoje nusistovėjo pilietinio karo nuotaikos, o vėliau kilęs Kosciuškos sukilimas privertė paskutinįjį ATR karalių glaustis pas Rusijos carienę, kadangi sukilėlių planuose karaliaus nebebuvo. Žlugus vos keturis metus gyvavusiai jau Lenkijos Respublikai (kuri susidarė iš Lenkijos ir LDK, tačiau po konstitucijos paskelbimo pasikeitė de jure pavadinimas) karalius tyliai pasišalino ir gyvenimą baigė Sankt Peterburge. Dideli tikslai nebuvo įgyvendinti, o trūko, rodos, tikrai nedaug.

3. Jonas Sobieskis (1674-1696)
Svarbu paminėti, kad šis sąrašas skirtas ne tik LDK ar Lietuvos, tačiau visos Abiejų Tautų Respublikos valdovams. Lenkų šlėktų šeimoje gimęs Jonas Sobieskis vis dar yra viena iš labiausiai mylimų asmenybių Lenkijos istorijoje. Tai pirmas stiprus valstybės vadovas po „Švedų tvano“ ir itin sunkių 1648-1661 metų bei viso, gana prasto XVII a. vidurio. Tai, ko gero yra ir paskutinis sėkmingas Lenkijos karalius ir LDK kunigaikštis kariniame fronte. J.Sobieskis išliko paskutiniu mohikanu ir užsienio politikos fronte. Bene visi po jo valdę asmenys jau daugiau ar mažiau pakluso Rusijai ar kitoms užsienio jėgoms. Būtent J.Sobieskio vedamai, daugiausiai iš lenkų sudarytai kariuomenei, 1683 metais prie Vienos pavyko atmušti turkų Osmanų invaziją ir galutinai sustabdyti jų proveržį gilyn į Europą. Po šio pralaimėjimo jie atsitraukė visam laikui. „Lechistano liūtas“ – turkams, „Krikščionybės gelbėtojas“ – pačiam popiežiui, Sobieskis jau nuo pat jaunų dienų garsėjo kaip gabus karvedys. 1674 metais, jau būdamas žinomu valstybės veikėju, perėmė paliegusios ir nustekentos respublikos vadžias į savo tvirtas rankas. Karalius turėjo didelių planų (galima jį palyginti su J.Pilsudskiu), norėjo suvienyti Europą po krikščioniška vėliava kovai prieš turkus. Nors tikslas tiems laikams atrodytų kilnus, tačiau jį paprasčiausiai erzino tai, kad susigrąžinti prarastą įtaką Pabaltijo regione buvo sunku, dėl nuolatinio turkų spaudimo iš pietų. Jeigu vertinant visą J.Sobieskio valdymą, geriausiai tiktų žodis „stabilumas“, nes tai šis karalius bei kunigaikštis ir įnešė į valstybės gyvenimą. To labai trūko po katastrofiško Jono Kazimierio Vazos karaliavimo. Taip lenkų mylimam karaliui J.Sobieskiui, deja, savo dinastijos pratęsti nepavyko, o reformuoti bei atstatyti valstybę iš pamatų – pritrūko laiko. Jeigu Sobieskių dinastiją būtų prasitęsusi, galbūt Abiejų Tautų Respublika būtų gyvavusi ilgiau.

2. Steponas Batoras (1576-1586)
Abiejų Tautų Respublika skyrėsi nuo bet kurios kitos to meto valstybės ir nuo beveik visų mūsų laikų valstybių, kadangi jos valdovu galėjo nevaržomai tapti ir užsienietis. Kaip jau minėjome, reikėjo tik vietinės bajorijos palaikymo. Besąlygiško. Absoliučiai visi bajorai privalėjo sutikti su kandidato išrinkimu arba jis netapdavo karaliumi. Būtent dėl šios priežasties rinkimai trukdavo be galo ilgai. Vengras iš Transilvanijos - Ištvanas Batoras, mums geriau žinomas Stepono Batoru vardu, buvo neginčijamai pats geriausias užsienietis valstybės galva tiek ATR, tiek, ko gero, viso pasaulio istorijoje. Nors LDK bajorija ilgai jo nepripažino esant teisėtu sosto turėtoju (reikalavo koncesijų bei lygių teisių su lenkais), S.Batoras su jomis sutiko ir vėliau nuveikė daug labai gerų darbų Lietuvos labui. Nors valdė gana trumpai, per dešimtmetį nuveikė tikrai labai daug. Visų pirma, Livonijos kare buvo nugalėta Rusija, kurios spaudimas vis labiau kenkė Lietuvos-Lenkijos unijai bei įtakai regione. Su didžiąja kaimyne iš rytų buvo pasirašyta itin sėkminga Jamo Zapolskio taikos sutartis, kuri garantavo gana ilgą taikos periodą. 1579 metais atidarytas Vilniaus Universitetas – S.Batoro iniciatyvos ir pažadų, duotų Lietuvai, laikymosi pavyzdys. Itin keistas faktas, liudijantis apie tai, kad ATR valdovu galėjo tapti tikrai bet kas yra toks, jog Steponas Batoras niekad neišmoko lenkų, o juo labiau lietuvių ar rusėnų kalbos. Kalbėjo lotyniškai, itališkai, vokiškai ir vengriškai. Laisvu laiku daug investavo į diplomatinius santykius su gimtąja Vengrija, o tais pačiais metais, kuriais buvo ATR valdovu, taip pat turėjo ir Transilvanijos princo titulą.

1. Žygimantas Augustas (1569-1572)
Kartais nereikia valdyti ilgiausiai, kad būtum pats svarbiausias ar ryškiausias valdovas. Nors Ž.Augusto karaliavimas neužsitęsė ilgai, paskutinis Gediminaitis ir Jogailaitis paliko tokį ryškų įspaudą Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir net Rusijos bei daugelio aplinkinių valstybių istorijoje, kad paminėti jį žemesnėje, nei pirmoje vietoje – būtų neteisinga. Visgi jo iniciatyva ir buvo sukurta Abiejų Tautų Respublika. Nors daug kas sako, kad jis buvo paskutinis Gediminaitis (techniškai teisingiau jį vadinti Jogailaičiu), su Lietuva ir LDK savo gyvenime jis daug bendro neturėjo. Viena iš jo žmonų, buvo Barbora Radvilaitė, tačiau valdovas gimė ir augo Lenkijoje. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad labiau jį domino Lenkijos ir Vakarų Europos reikalai, kur Žygimantas Augustas pasižymėjo kaip talentingas diplomatas, kantrus ir teisingas politikas bei puikus „vadybininkas“, visose srityse išspausdavęs daugiau nei kas galėjo tikėtis. LDK bajorai iki Liublino Unijos jį pakankamai mėgo, matydami šį valdovą kaip didelį LDK interesų gynėją. Tačiau po Unijos pasirašymo, nuomonės skilo, kadangi didžioji dalis pietinių LDK žemių dabartinėje Ukrainoje (apie 30 procentų LDK teritorijos) Ž.Augusto įsakymu buvo perduotos Lenkijai. Nors šis sprendimas tikrai susilpnino LDK ir jos įtaką Unijoje bei visose kitose srityse, jis nenuginčijamai prailgino LDK gyvenimą. Kitu atveju mūsų protėvių kunigaikštystę tikriausiai būtų tiesiog „suvalgiusi“ vis stiprėjanti Rusija. Nors jo valdymo metai, toli gražu, nebuvo ramūs (vyko Livonijos karas), istorijoje jo valdymas žymimas kaip išskirtinis periodas, kuris LDK ir Lenkijos ribose sukūrė pamatą, ant kurio nauja valstybė laikėsi dar 226 metus.
įvertinimas 4.5 / 5
Parašė Povilas Mančinskas 2018 m. rūgpjūčio 21 d., perskaityta 3 989 k.
Visi straipsniai priklauso idomu.lt naujienų svetainei. Be sutikimo kopijuoti draudžiama.

Suradai klaidą ar neveikiančią nuorodą?

Pažymėkite problemos fragmentą pele ir paspauskite Ctrl + Enter.

Atsidariusiame lange aprašyk problemą ir išsiųsk pranešimą administracijai.

Panašūs straipsniai

Parašyk savo nuomonę

reload, if the code cannot be seen
Paskolų klubas

Kalendorius

«    Lapkritis 2019    »
PirAntTreKetPenŠešSek
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Kuri tema Jus labiausiai domina?

Finbee paskolos