ĮDOMU.LT - įdomiausios naujienos ir geriausi straipsniai

Įdomūs straipsniai apie kosmosą, gyvūnus, šalis ir pasaulį. Neįprasti faktai apie žmones, jų nutikimus ir atradimus.

10 iškiliausių visų laikų lietuvių

Šiame sąraše norėtume sureitinguoti 10 iškiliausių visų laikų lietuvių. Pagal jų indėlį į Lietuvos gerovę, žinomumą savo laikotarpiu, įžymumą vėlesniais metais ir ar jie yra žinomi užsienio gyventojų tarpe. Kuo daugiau jie padarė, kuo labiau jie yra žinomi, tuo aukštesnę vietą jiems skirsime. Čia nebūtinai puikuosis politikai ar valstybės galvos, tačiau reitinge taip pat gali būti sportininkų, rašytojų ir t.t.

Kristijonas Donelaitis (1714-1780) 
Kunigas, rašytojas ir visų galų meistras K. Donelaitis buvo tikrai iškilus savo laikmečio žmogus. Suvienyjęs vis mažėjančią lietuvių populiaciją, dab. Karaliaučiuje vedė pamaldas lietuviškai ir rašė knygas. Nors daugumos jų unikalumas ir savitumas ginčytinas, bet negalime nuneigti to, kad net po 200 metų vis dar žinome jo kūrinį „Metai“. Tai reiškia, jog jis nusipelno būti paminėtas prie šio sąrašo.

Vilniaus Gaonas (1723-1797)
Elijah ben Solomon Zalman - Vilniaus Gaonas, bene iškiliausias visų laikų žydų šventikas, bent jau iš pastarųjų šimtmečių tai tikrai. Šis Vilniuje gyvenęs žydas tapo viso pasaulio žydų ikona, o savo laiku garsėjo kaip nepaprastai talentingas ir gabus Talmudo bei kitų raštų aiškintojas. Pas jį mokytis plūsdavo patyrę rabinai ir jauni studentai iš viso pasaulio, tačiau lietuviai vis dar kukliai susipažinę su jo indėliu į kultūrą bei Vilniaus ir Lietuvos garsinimą.

10. Jonas Jablonskis (1860-1930)
Šis lingvistikos žinovas ir kalbininkas sunormino lietuvių kalbą - ją padarė bendrine. Kurį laiką studijavęs Maskvoje, J. Jablonskis greitai pasinėrė į kalbų mokslus ir užsibrėžė tikslą prisidėti prie lietuvių tautinio atgimimo, padėdamas išvystyti kalbą. Lietuvių kalba tuo metu buvo padrika, kaimietiško dialekto ir lenkiškų rašmenų sąjunga, kuriai kenkė spaudos draudimas ir tai, jog lietuviški žodžiai buvo rašomi "graždanka" - kirilica. J. Jablonskis išleido knygą pavadinimu "Lietuvių kalbos gramatika" ir ten suskirstė žodžius, sukūrė daugelį taisyklių, o viską parėmė fonetiškai "švariausia" - Vakarų aukštaičių tarme. Tad galime padėkoti Jonui Jablonskiui už tai, kaip rašome ir kalbame dabar.

9. Arvydas Sabonis (g.1964m.)
Visą vėlyvąjį sovietmetį "Žalgiris", o labiausiai iš jo sudėties išsiskyręs A.Sabonis, simbolizavo kovą už laisvę. Galimybė pasipriešinti aikštelės ribose peraugo į viziją, kad įveikti priespaudą ir, rodos, neįveikiamą varžovą - sovietinę priespaudą, tikrai įmanoma. Sabas garsus ne tik savo veiksmais aikštelėje, bet ir už jos ribų, štai dabar jis eina Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) prezidento pareigas ir svariai prisideda prie sporto populiarinimo bei infrastruktūros gerinimo. Krepšinio milžinas taip pat puikiai žinomas visame pasaulyje. Dauguma krepšininkų žino "Sabą" kaip legendą, kuris Lietuvos krepšinį ir pačią Pabaltijo valstybę pažymėjo žemėlapyje tada, kai ji tebuvo Sovietų Sąjungos dalis.

8. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)
Kilęs iš Senosios Varėnos, M.K.Čiurlionis didžiąją dalį gyvenimo jautėsi Lietuvos pamestas, nes tuo metu ta vietovė buvo beveik išskirtinai lenkiška. Tačiau Čiurlionis visad buvo ir jautėsi lietuviu, o jo darbai pažymi jį, kaip vieną iš abstraktaus meno Europoje pradininkų. Dabar Kaune stovi didelis jo vardo meno muziejus bei Čiurlionio meno galerija, o jo darbai - išskirtiniai ir neturi lygių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. M.K.Čiurlionis taip pat buvo puikus kompozitorius, nors didelė dalis jo muzikinės kūrybos ir neišgyveno. Tad galime teigti, kad Mikalojus Konstantinas Čiurlionis -didingiausias visų laikų Lietuvos menininkas.

7. Steponas Darius (1896-1933)
Emigrantas, lakūnas, aktyvistas, gimęs kaip Steponas Jucevičius - Darašius dabartinėje Klaipėdos apskrityje. Kartu su tėvais į JAV emigravo 1907 metais. Po 10 metų prisijungė prie JAV karinių pajėgų ir kovėsi Pirmajame pasauliniame kare, o 1920 m. grįžo į Lietuvą ir čia taip pat papildė kariuomenės gretas, dalyvavo Klaipėdos sukilime. Po kelerių metų grįžo į JAV ir pradėjo dirbti civilinėje aviacijoje, o 1933 m. nesėkmingai bandė perskristi Atlantą. Tragiškai žuvęs S. Darius į Tarpukario Lietuvą atvežė krepšinį, futbolą, ledo ritulį, boksą ir padėjo pamatą lengvosios atletikos federacijai. Taip pat S. Dariaus ir S. Girėno skrydis buvo sukaustęs Lietuvą 1933 metais, kaip bene didžiausias žygdarbis to meto Lietuvai. Jis kartu su Stasiu Girėnu buvo atvaizduoti ant 10 litų banknoto.

6. Vincas Kudirka (1858-1899)
Lietuvos himno "Tautiška giesmė" autorius V. Kudirka buvo vienas iš didingiausių kultūrinių veikėjų bei tautinio atgimimo asmenybių. Nors jo kūryba be himno ir "Varpo" nebėra plačiai žinoma, tačiau vien toks pasiekimas yra tikrai neįkainojamas visai Lietuvai. Kaip bebūtų, ankstyvasis V. Kudirkos gyvenimas yra nuspalvintas antisemitiškomis spalvomis, tad aukštesnės vietos jam skirti būtų nesąžininga. Taip, tai didi asmenybė, bet jos vertę tikrai iškėlė vaizdavimas ant 500 litų banknoto. Pasidžiaukime tuo, kad turime gražų himną, sukurtą V. Kudirkos.


5. Maironis (1862-1932)
Raseiniuose gimęs ir Lietuvoje užaugęs Maironis, kitaip žinomas kaip Jonas Mačiulis, buvo kunigas ir rašytojas - poetas. Jo kūryba geriausiai iš visų autorių atspindi tautinio atgimimo bei lietuvišką dvasią net ir šiais laikais. Jam valstybinėje mokymo programoje skirta daug dėmesio, Maironis buvo vaizduojamas ant 20 litų banknoto, o didžiulis jo namas Kauno Rotušės aikštėje dabar yra paverstas į kultūrinę sambūrių bei renginių organizavimo vietą. Nors po 1918 m. paskelbtos nepriklausomybės J. Mačiulis-Maironis ir jautėsi negerbiamas, po 1990 m. valstybingumo atkūrimo jo persona vėl pelnytai gražinta į elitą. Jis be konkurencijos garsiausias ir iškiliausias Lietuvos poetas.

4. Vytautas Didysis (~1350-1430)
Kunigaikštis, valdęs LDK didžiausiu jos išsiplėtimo laikotarpiu ir maksimaliai išplėtęs jos galybę. Po Vytauto LDK pradėjo lėtą stagnaciją ir silpnėjo, tad jo valdymas asocijuojamas su LDK aukso amžiumi. Gaila, kad nėra išlikę lietuviškų rašytinių šaltinių iš tų laikų, kurie geriau apibūdintų Vytauto valdymą. Tačiau šis kunigaikštis buvo užsispyręs, valdingas, o jo laikotarpiu pakrikštyta Lietuva, galutinai sustabdyta Kryžiuočių invazija į LDK ir buvo maksimaliai atsiribota nuo Lenkijos kišimosi į vidinę valstybės politiką. Prieš pat savo mirtį Vytautas turėjo gauti karūną ir tapti antruoju Lietuvos karaliumi, bet pasak sąmokslo teorijų ir kitų šaltinių, tai buvo nepalanku Lenkijai, tad jie karūnavimui užkirto kelią.

3. Martynas Mažvydas (1510-1563)
Jis pirmasis atspausdino lietuvišką knygą, tad galime jį tituluoti lietuviškos literatūros ir rašytinės kalbos tėvu. Protestantas M.Mažvydas negalėjo gyventi katalikiškoje LDK, nors ir turėjo protestantų bajorų paramą, todėl savo veiklą vykdė šią religiją išpažįstančioje Mažojoje Lietuvoje - dab. Karaliaučiuje. Visas jo gyvenimo darbas buvo vainikuotas 1547 m., kada išspausdintas "Katekizmas" - pirma knyga parašyta lietuviškai. M.Mažvydas savo gyvenimą paskyrė lietuviško rašto vystymui ir dvasininkystei, tad jis - tikras lietuvybės pionierius. 

2. Karalius Mindaugas (~1203-1263)
Pirmasis žinomas didysis Lietuvos kunigaikštis bei pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius. Mindaugas įvairiais būdais suvienijo padrikas Lietuvos teritorijoje esančias žemes ir pasikrikštijo, taip gaudamas karaliaus titulą iš popiežiaus. Nors ilgą laiką buvo užmirštas, o jo indėlis kvestionuojamas, ~19-20 amžiuje Mindaugas vėl tapo ryškia istorine ikona. Gaila, kad savo gyvenimą Mindaugas užbaigė tragiškai - jį nužudė Treniota ir Daumantas, sūnėnas ir priešininkas. Tačiau jo karūnavimą švenčiame ir po daugiau nei 800 metų, o jį patį iškiliai vadiname karaliumi Mindaugu.

1. Jonas Basanavičius (1851-1927)
Tikriausiai tiesa, kad didingiausi žmonės už savo darbus atlygio neprašo. Tikras tautos patriarchas, nepriklausomybės akto signataras, daktaras ir šiaip šviesus žmogus Jonas Basanavičius buvo ir yra tikras lietuvių tautos šviesulys. Šis žmogus nuolat išlaikė kuklumą ir tikėjo kitų gerais ketinimais. Gausybę sykių jis vyko į carinės Rusijos dūmą, prašydamas ir tardamasis dėl Lietuvos nepriklausomybės, tačiau sulaukdavo neigiamų atsakymų. Lenkams užėmus Vilnių, liko ten ir platino lietuviškas idėjas bei kovojo už jas. J. Basanavičius smarkiai susigadino sveikatą kovodamas dėl Lietuvos, bet niekad neskatino smurto ar ginkluoto konflikto, tikėjo taikiais kovos būdais. 1883 m. pradėjo leisti tautinio atgimimo laikraštį "Aušra", 1993-2014 m. buvo vaizduojamas ant 50 LT banknoto, o jo nepriklausomybės akto kopija ir jos buvimo vieta yra sukausčiusi istorikus jau beveik 100 metų. Tad jį tikrai galime vadinti ne tik tautos patriarchu, bet ir didingiausiu bei iškiliausiu visų laiku lietuviu.

įvertinimas 4.5 / 5
Parašė Povilas Mančinskas 2017 m. gruodžio 12 d., perskaityta 1 664 k.
Visi straipsniai priklauso idomu.lt naujienų svetainei. Be sutikimo kopijuoti draudžiama.

Suradai klaidą ar neveikiančią nuorodą?

Pažymėkite problemos fragmentą pele ir paspauskite Ctrl + Enter.

Atsidariusiame lange aprašyk problemą ir išsiųsk pranešimą administracijai.

Panašūs straipsniai

Komentarai (1)

author
Ignas 2017-12-12 17:17
Informatyvu!

Parašyk savo nuomonę

reload, if the code cannot be seen
Paskolų klubas

Kalendorius

«    Sausis 2020    »
PirAntTreKetPenŠešSek
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Kuri tema Jus labiausiai domina?

Finbee paskolos